Teun Hardjono

Vier paradigma's en een visie op Kwaliteitsmanagement

Prof.dr.ing. Teun Hardjono stond aan de wieg van het EFQM-model, het INK en het INK- model. Hij promoveerde in 1995 (TUE) en was tot aan zijn pensionerinig buitengewoon hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Certificatie aan Erasmus Universiteit. Hij heeft een eigen adviespraktijk richt zich naar kwaliteit op innovatie, procesmanagement en MVO. Hij is Gemeenteraadslid in Gouda, fellow van het WI van het CDA en lid van de Klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van het VNO-NCW. Hardjono schreef meerdere boeken, waaronder de bestsellers Management van processen en Horizontaal organiseren.

Leen Paape

Doelstellingen behalen met risicomanagement en management control

Prof.dr. Leen Paape is Dean en tevens lid van het driehoofdige College van Bestuur van Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij voor het vak bestuurlijke informatievoorziening en academisch eindverantwoordelijke voor het accountancy programma. Leen Paape heeft daarnaast diverse boeken en publicaties geschreven op het gebied van beheersingsvraagstukken, risicomanagement, auditing en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Jacques J.A.M. Reijniers

Operations Management m.b.v. Lean Management

Dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA is directeur/eigenaar van Apollo Consultancy. Hij was hoogleraar Inkoopmanagement en directeur lean management leerfabriek aan Nyenrode Business Universiteit. Ook was hij directievoorzitter van Het NIC (het inkoopadviesbureau voor met name de publieke sector). Zijn aandachtsgebieden zijn (duurzaam) inkoop /logistiek, projectmanagement en interim management. Op genoemde terreinen publiceert hij frequent, is veelvuldig docent (in verschillende Europese landen), gastspreker en ‘workshop’-leider.

Annemieke Roobeek

Kennis en Kwaliteit organiseren in Ecosystemen

Prof.dr. Annemieke Roobeek is hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit. Zij is oprichter van MeetingMoreMinds en mede-oprichter van XL-Labs. XL-Labs is gespecialiseerd in het ontwerpen en invulling geven aan ecosystemen met zeer uiteenlopende bedrijven. Annemieke Roobeek is sinds midden jaren '90 actief als commissaris, bestuurder en adviseur.

Wouter Hart

Anders kijken, anders doen

Wouter Hart is oprichter en adviseur van Verdraaide organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Daarover geeft hij lezingen, workshops en trainingen. Samen met Harry Sonnenschein schreef hij Leiders van vandaag - Lessen voor morgen. Eind 2012 verscheen ‘Verdraaide Organisaties’, dat hij schreef in samenwerking met Marius Buiting en waarvan inmiddels al 60.000 exemplaren over de toonbank gingen. In 2017 verscheen zijn nieuwe boek 'Anders Vasthouden"

André Nijhof

Duurzaam ondernemen Nieuwe Business Modellen

Prof.dr.ir. Andre Nijhof is hoofddocent Duurzaam Ondernemen aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is al meer dan 15 jaar betrokken bij de wijze waarop bedrijven hun activiteiten verduurzamen. Hij draagt daaraan bij via onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland, advisering en het verzorgen van de Masterclass Duurzaam Ondernemen voor MVO Managers.